Odmena – vrátenie peňazí – FUJIFILM, zima 2017

 1. Nákup sa musí uskutočniť u zúčastneného predajca tak, ako je podrobne uvedené na stránke so zúčastnenými predajcami.
 2. Akcia sa vzťahuje na obyvateľov Slovenska. So žiadnymi žiadosťami týkajúcimi sa produktov spĺňajúcich podmienky akcie zakúpených mimo Slovenska nebudete mať nárok využiť túto akciu. Túto akciu môžete využiť len s originálnymi NOVÝMI produktmi značky FUJIFILM spĺňajúcimi podmienky, ktoré sú podrobne uvedené na stránke s produktmi spĺňajúcimi podmienky.
 3. Online žiadosti musí byť odoslané minimálne 30 (tridsať) dní od dátumu kvalifikovaného nákupu nového tovaru a maximálne do 31.8.2018. Za účelom vyvarovania sa pochybností, sa deň nákupu považuje za 1. (prvý) deň obdobia nárokov. Nároky prijaté mimo tohto obdobia budú zamietnuté.
 4. Počas obdobia trvania akcie sa budú akceptovať maximálne 3 žiadosti o vrátenie peňazí na osobu. Každá žiadosť bude prijatá iba v prípade, že neobsahuje ten istý model ako predchádzajúce žiadosti. Celkovo si možno nárokovať 26 jednotlivých produktov spĺňajúcich podmienky akcie.

  1. K dispozícii sú celkovo 3 modely fotoaparátov (až s 8 rôznymi súpravami), u ktorých možno požiadať o vrátenie peňazí
  2. K dispozícii je celkovo 18 objektívov, u ktorých možno požiadať o vrátenie peňazí (KIT / Balíčky zakúpené s telekonvertory NIE SÚ kvalifikované pre túto promoakcii)

  Všeobecné podmienky

 1. Maloobchodní predajcovia nemôžu zasielať nároky v mene svojich zákazníkov. Akékoľvek nároky podané maloobchodnými predajcami budú zamietnuté.
 2. Váš nárokovaný tovar budete musieť vrátiť, ak sa Kvalifikujúce sa produkty vrátia maloobchodnému predajcovi za účelom vrátenia peňazí alebo výmeny.
 3. Nárokovací formulár nájdete na stránke pre nárokovanie na tejto webovej stránke. Ak chcete odoslať online žiadosť, je potrebné zadať svoje osobné informácie, bankové údaje a informácie o zakúpení tak, ako je uvedené nižšie:

  • Doklad o nákupe vo forme faktúry alebo pokladničného bloku, kde je presne uvedený dátum zakúpenia, predajca a zakúpené produkty spĺňajúce podmienky akcie.
  • Obrázok sériových čísel produktov spĺňajúcich podmienky akcie nalepený na originálnej škatuli alebo balení od produktu.
 4. Po prijatí online nároku sa nárokovateľovi zašle e-mail s potvrdením.
 5. Do 14 (štrnástich) dní po úspešnom overení vašej žiadosti vám na bankový účet, ktorý ste uviedli, pošleme vrátenú čiastku bankovým prevodom. Nie je možné využiť žiadny iný spôsob platby.
 6. Usporiadateľ oznámi nárokovateľovi, ak sa podá nekompletný nárok. Oznámenie o chýbajúcich dokladoch sa zašle prostredníctvom e-mailu. Nárokovatelia budú mať príležitosť dodať ďalšie informácie na odstránenie akýchkoľvek chýb v rámci 7 (siedmich) kalendárnych dní od prijatia e-mailu. Neodpovedanie v rámci 7 (siedmich) kalendárnych dní od prijatia e-mailu spôsobí zamietnutie nároku.
 7. Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť, ak sa e-maily zablokujú, prípadne odošlú do poštových priečinkov pre „nevyžiadanú poštu". Uistite sa, že si pravidelne kontrolujete poštový priečinok pre „nevyžiadanú poštu", aby ste sa uistili, že nepremeškáte naše e-maily s aktualizáciami k stavu nároku.
 8. Nekompletné, podvodné, pozmenené alebo nečitateľné nároky spoločnosť FUJIFILM vyradí. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo na požadovanie originálneho dokladu o zakúpení. Ak budeme požadovať jeho zaslanie prostredníctvom pošty, náklady na zaslanie sa vám preplatia.
 9. Ak sa zamietne nárok z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok ponuky, rozhodnutie usporiadateľa je konečné. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo stiahnuť, pozmeniť alebo zrušiť podporu predaja bez predchádzajúceho upozornenia.
 10. Hardvér, technické problémy, softvér, server, webová stránka, strata alebo iné zlyhania mimo našej kontroly, ktoré zabránia zákazníkovi sa podieľať na podpore predaja, nespadajú pod zodpovednosť spoločnosti FUJIFILM.
 11. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo túto podporu predaja kedykoľvek zrušiť a zmeniť zmluvné podmienky bez prevzatia akejkoľvek zodpovednosti.
 12. E-mailová korešpondenčná adresa je support@fujifilm-promotions.com; pri akejkoľvek korešpondencii uveďte svoje jedinečné identifikačné číslo (ID) nároku, ktoré získate počas procesu podávania žiadostí. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke podpory.
 13. Účasťou na podpore predaja súhlasíte, že akékoľvek vami poskytnuté osobné údaje môže uchovávať usporiadateľ alebo jeho obchodní zástupcovia za účelom stanoveným v zásade ochrany osobných údajov.
 14. Podmienky akcie sa budú vykladať a uplatňovať na základe miestnych zákonov.
 15. Adresa usporiadateľa: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Nemecko. Na túto adresu nezasielajte žiadne žiadosti.

Sledovanie žiadosti

Po zadaní ID žiadosti môžete sledovať stav spracovania svojej žiadosti