Najčastejšie otázky

Zakúpte si kvalifikovaný produkt počas obdobia trvania akcie a potom odošlite online žiadosť o využitie akcie počas obdobia trvania akcie, ako je to podrobne uvedené v časti so zmluvnými podmienkami na tejto webovej stránke.

Kvalifikované produkty sú popísané na stránke Kvalifikované produkty.

Na našej stránke Ako to funguje nájdete podrobnosti o tom, ako podať žiadosť online.

Počas obdobia trvania akcie sa budú akceptovať maximálne 3 žiadosti o vrátenie peňazí na osobu. Každá žiadosť bude prijatá iba v prípade, že neobsahuje ten istý model ako predchádzajúce žiadosti. Celkovo si možno nárokovať 26 jednotlivých produktov spĺňajúcich podmienky akcie.
Odmenu môžeme ponúknuť iba za nákup kvalifikovaných produktov uvedených na týchto webových stránkach v časti Kvalifikované produkty.
Fyzická kópia/nákup v obchode:

Ak máte skener, naskenujte svoj doklad o nákupe a uložte ho do počítača, z ktorého budete doklad nahrávať.

Ak nemáte skener, nasnímajte doklad pomocou mobilného telefónu, digitálneho fotoaparátu alebo tabletu. Odošlite tento dokument do počítača pomocou e-mailu alebo prostredníctvom rozhrania USB. Ak žiadosť o využitie akcie odosielate pomocou tabletu, nahrajte tento obrázok z knižnice fotografií v tablete.

Digitálna kópia/nákup online:

Vytlačte a naskenujte doklad podľa postupu uvedeného v časti Fyzická kópia/nákup v obchode.

Doklad o nákupe uložte do počítača vo formáte vhodnom na nahratie.

Vytvorte snímku obrazovky, na ktorej je zobrazený doklad o nákupe, a uložte ju ako súbor PDF alebo JPEG do počítača. Na uloženie dokladu o nákupe ako súbor JPEG jednoducho prilepte vytvorenú snímku obrazovky do programu Microsoft Skicár a uložte tento dokument do počítača ako súbor JPEG.

Ak odosielate žiadosť o využitie akcie z tabletu, vytvorte snímku obrazovky, na ktorej je zobrazený doklad o nákupe, a nahrajte ju do formulára na využitie akcie z vašej knižnice fotografií.

Všeobecné požiadavky na nahraté dokumenty:

Pri skenovaní alebo snímaní obrázka dbajte na to, aby boli všetky požadované údaje jasne viditeľné. Rozmazaný alebo nečitateľný doklad o nákupe môže spôsobiť neuznanie vašej žiadosti o využitie akcie.

Nahraté dokumenty musia byť vo formáte PDF alebo JPEG. Maximálna veľkosť jednotlivých dokumentov je 2 MB.

V prípade potreby môžete nahrať viac dokumentov. Jednoducho vyberajte dokumenty po jednom a klikajte na možnosť Nahrať počas procesu odosielania žiadosti o využitie akcie.

Je to pravdepodobne z jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • Premeškali ste obdobie na využitie tejto akcie
 • Dátum nákupu nespadá do obdobia trvania akcie
 • Akciu sa snažíte využiť príliš skoro

Pozrite si informácie na doklade o nákupe a všeobecné podmienky tejto akcie, kde nájdete informácie o období na odoslanie žiadosti o využitie akcie.

Pripravte doklady na nahranie a potom sa pri podávaní žiadosti riaďte týmto postupom.

Ak chcete doklad/-y nahrať, vyberte možnosť „Vybrať súbor", potom nájdite súbor, ktorý chcete nahrať, a kliknite na tlačidlo „Otvoriť". Názov vybraného dokumentu sa zobrazí na webových stránkach. Skontrolujte, či je tento dokument správny a potom vyberte možnosť „Nahrať".

Ak potrebujete pridať ďalšie dokumenty, tento proces zopakujte. Dokumenty sa budú zobrazovať súčasne s ich pridávaním. Ak ste vybrali nesprávny doklad, jednoducho ho odstráňte pomocou tlačidla Odstrániť (označené ikonou „odpadkového koša"). Keď budú všetky dokumenty nahrané, vyberte ďalšie.

Bude potrebné poskytnúť nasledujúce údaje:

 • IBAN
 • BIC/Swift
 • Meno majiteľa účtu
Jeden z našich agentov skontroluje vašu žiadosť a zašle vám na e-mail stav vašej žiadosti. Aktuálne informácie o stave vašej žiadosti o využitie akcie vám pošleme e-mailom. Stav vybavovania žiadosti môžete tiež skontrolovať pomocou funkcie Sledovanie stavu žiadosti na týchto webových stránkach.
Skontrolujte e-mailové konto, ktoré ste zadali do formulára na využitie akcie, a hľadajte e-maily súvisiace s touto akciou. Skontrolujte aj kôš a priečinok s nevyžiadanou poštou. Prípadne môžete použiť funkciu Sledovanie stavu žiadosti na týchto webových stránkach.

Pozrite si e-mail, ktorý sme vám poslali. Mohlo sa stať, že podrobnosti uvedené vo vašom nahratom doklade o nákupe nepostačujú na spracovanie vašej žiadosti o využitie akcie.

Bežné dôvody na odoslanie e-mailu o chýbajúcom dokumente:

 • Doklad o nákupe nebol čitateľný
 • Na doklade o nákupe sa neuvádza zaplatená suma, produkty alebo predajca, ktorý ich predal
 • Nahrali ste nesprávny dokument, ktorý nie je doklad o nákupe
 • Nahrali ste potvrdenie objednávky, ktoré nepreukazuje zakúpenie produktov. V takomto prípade vás požiadame o poskytnutie ďalších dokumentov na podporu vašej žiadosti o využitie akcie – napríklad potvrdenie o dodaní alebo faktúru
 • Sériové číslo zadané v rámci vašej žiadosti o využitie akcie nie je platné
 • Zadané bankové údaje sa nezhodujú s osobou/spoločnosťou, ktorá žiada o využitie akcie
K platbe dôjde v časovom období uvedenom vo všeobecných podmienkach akcie.

Ak ste dostali e-mail s potvrdením schválenia vašej odmeny, skontrolujte nasledujúce body:

 • Časový harmonogram rozosielania odmien je uvedený v zmluvných podmienkach promo akcie
 • Skontrolujte bankové výpisy a hľadajte sumu odmeny, ktorú očakávate
 • Ak platbu stále nemôžete nájsť, kontaktujte nás tu

Kontaktný formulár


Ak máte akékoľvek problémy alebo otázky súvisiace s touto akciou, náš tím služieb zákazníkom vám ochotne pomôže.

Telefonicky: 0232784614

Telefonické linky môžete využiť v pondelok až piatok medzi 9:00 a 17:00 s výnimkou štátnych sviatkov. Na hovory z pevných liniek sa vzťahujú miestne ceny za hovory.

Sledovanie žiadosti

Po zadaní ID žiadosti môžete sledovať stav spracovania svojej žiadosti