FUJIFILM SUMMER 2018 CASHBACK BELÖNING

 1. Inköpen måste göras från en kvalificerande återförsäljare enligt beskrivningen på sidan Kvalificerande återförsäljare.
 2. Kampanjen är öppen endast för personer bosatta i Sverige. Anspråk för kvalificerande produkter som köpts utanför Sverige kommer inte att få delta i den här kampanjen. Endast kvalificerande nya FUJIFILM-produkter, som anges på sidan Kvalificerande produkter, berättigar till deltagande i denna kampanj.
 3. Online anspråk måste skickas in tidigast 30 (trettio) dagar från och med dagen för det nya kvalificerade köpet och senast den 31 augusti. För att undvika tvivel räknas inköpsdatumet som dag 1 (ett) i anspråks fönstret. Anspråk som skickas in utanför denna period kommer avslås.
 4. Högst tre anspråk per person kan godtas under kampanjperioden. De enskilda anspråken kommer att godtas endast om de inte omfattar samma modell som föregående anspråk. Sammanlagt kan anspråk göras för upp till 26 stycken kvalificerande produkter.

  1. Det finns sammanlagt 3 kameramodeller (upp till 8 paketvarianter) som berättigar till återbetalning.
  2. Det finns sammanlagt 18 objektiv som berättigar till återbetalning. (Tele-omvandlare är INTE berättigade till återbetalning).

  Allmänt

 1. Återförsäljare får inte skicka in anspråk för sina kunders räkning. Anspråk inskickade av återförsäljare kommer att avvisas.
 2. Ditt anspråk blir ogiltigt om den kvalificerande produkten återlämnas till återförsäljaren för återbetalning eller utbyte.
 3. Anspråksformuläret återfinns på sidan ”Skicka in anspråk” på denna webbplats. För att kunna skicka in ett anspråk måste du ange dina personuppgifter, bankuppgifter och uppgifter om köpet enligt nedanstående beskrivning:

  • Inköpsbevis i form av faktura eller kvitto som tydligt utvisar inköpsdatum, återförsäljare samt de kvalificerande produkter som köpts
  • En bild av de kvalificerande produkternas serienummer, vilka sitter fästade på originallådan eller produktförpackningen
 4. Så snart ett anspråk lämnats in på denna webbplats sänds en bekräftelse via e-post till den som skickat in anspråket.
 5. När anspråket har validerats, kommer återbetalningen att ske till ditt angivna konto via banköverföring inom 14 (fjorton) dagar. Det finns inga alternativa betalningssätt.
 6. Om anspråket är ofullständigt kommer FUJIFILM underrätta den som skickat in det. Meddelande om saknade uppgifter skickas ut via e-post. Den som skickat in anspråket ges därefter möjlighet att lämna in ytterligare uppgifter, för att avhjälpa eventuella brister, inom 7 (sju) kalenderdagar efter att e-postmeddelandet tagits emot. Om inget svar ges, inom 7 (sju) kalenderdagar efter att e-postmeddelandet tagits emot, medför det att anspråket avvisas.
 7. FUJIFILM bär inget ansvar om e-postbrev blockeras eller skickas till mappar för skräppost. Se till att regelbundet kontrollera din skräppostmapp så att du inte missar våra e-postuppdateringar av anspråkets status.
 8. Ofullständiga, oläsliga, falska eller manipulerade anspråk kommer att ogiltigförklaras av FUJIFILM. FUJIFILM förbehåller sig rätten att efterfråga inköpsbeviset i original. Om du blir ombedd att skicka in det per post, kommer det att återsändas till dig efter kontroll.
 9. Om ett anspråk avvisas på grund av att kampanjvillkoren inte är uppfyllda, är beslutet slutgiltigt. FUJIFILM förbehåller sig rätten att utan kungörelse återkalla, ändra eller avsluta kampanjen.
 10. Förluster eller fel utom vår kontroll, som rör hårdvara, teknik, programvara, server eller webbplats, och som hindrar kunden att delta i kampanjen, är inte FUJIFILMS ansvar.
 11. FUJIFILM förbehåller sig rätten att när som helst annullera denna kampanj och att ändra kampanjvillkoren utan att ådra sig något ansvar.
 12. E-postadressen för korrespondens är support@fujifilm-promotions.com. Ange det unika anspråks-id, som tilldelats under anspråksprocessen, i all korrespondens. Det finns ytterligare information på supportsidan.
 13. Genom att delta i kampanjen, samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar får innehas av anordnaren eller dess ombud, för de syften som anges i integritetspolicyn.
 14. Kampanjvillkoren ska tolkas och tillämpas med utgångspunkt från den lokala lagstiftningen.
 15. Anordnarens adress: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland. Skicka inga anspråk till denna adress.

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id och spåra hur handläggningen av ditt anspråk fortskrider.