Zakup

Kup kwalifikujący się produkt w okresie promocyjnym.

Produkty kwalifikujące się do promocji, nagrody oraz okresy promocyjne można znaleźć na stronie Kwalifikujące się produkty.

Zakup musi zostać dokonany u detalisty objętego promocją.

Wniosek

Przejdź do sekcji Złóż wniosek teraz na tej stronie internetowej.

Należy podać poniższe informacje:

  • Data zakupu
  • Miejsce zakupu
  • Numer faktury/paragonu
  • Numer seryjny
  • Prześlij dowód zakupu
  • Prześlij zdjęcie numeru seryjnego
  • Dane osobiste

Przeczytaj nasze Warunki i postanowienia, aby uzyskać dodatkowe informacje nt. promocji.

Płatność

Kwota wniosku zostanie wpłacona na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wniosku.

Masz pytania?

Wejdź na stronę Wsparcie promocji, by zapoznać się z Najczęściej zadawanymi pytaniami oraz znaleźć Szczegóły dotyczące kontaktu.

W każdej chwili możesz sprawdzić postępy w weryfikacji wniosku za pomocą Modułu śledzenia wniosków na tej stronie internetowej.

Przeczytaj nasze Warunki i postanowienia, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Moduł śledzenia wniosków

Śledź przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer