Najczęściej zadawane pytania

Kup kwalifikujący się produkt w okresie trwania promocji, a następnie prześlij wniosek online w okresie trwania promocji, jak opisano w Warunkach i postanowieniach na tej stronie.

Produkty objęte promocją znajdują się na stronie Kwalifikujące się produkty.

Zobacz naszą stronę Jak to działa, by dowiedzieć się, jak złożyć wniosek online.

W Okresie Promocyjnym, można zgłosić maksymalnie 26 produktów i złożyć łącznie 3 wnioski na osobę. Każdy z wniosków zostanie przyjęty, pod warunkiem, iż nie zawiera tego samego modelu co pozostałe wnioski.
Oferujemy nagrody wyłącznie za zakup produktów objętych promocją wyszczególnionych w sekcji Kwalifikujące się produkty na tej stronie.
Kopia fizyczna/zakup w sklepie:

Jeśli dysponujesz skanerem, zeskanuj dowód zakupu i zapisz go na komputerze do przesłania.

Jeśli nie dysponujesz skanerem, zrób zdjęcie telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub tabletem. Aby przesłać dokument do komputera, możesz skorzystać z poczty e-mail lub połączenia USB. Jeśli wniosek składasz na tablecie, prześlij obraz z biblioteki zdjęć urządzenia.

Kopia cyfrowa/zakupy online:

Wydrukuj i zeskanuj, jak opisano w sekcji dotyczącej kopii fizycznej/zakupu w sklepie.

Zapisz dowód zakupu na komputerze do przesłania

Wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu jako plik PDF lub JPEG na komputerze. Aby zapisać dowód zakupu jako plik JPEG, wklej zrzut ekranu do programu Microsoft Paint i zapisz dokument na komputerze jako plik JPEG.

Jeśli wniosek składasz na tablecie, wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu i prześlij go do formularza wniosku z biblioteki zdjęć w urządzeniu.

Ogólne wymagania dotyczące przesyłanych dokumentów:

Podczas skanowania lub robienia zdjęcia należy się upewnić, że wszystkie wymagane dane są wyraźnie widoczne. Rozmazane lub nieostre zdjęcie dowodu zakupu może spowodować nieuznanie wniosku.

Przesyłane dokumenty muszą być w formacie dokumentu PDF lub obrazu JPEG. Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 2 Mb.

W razie konieczności można przesłać kilka dokumentów. Wystarczy wybierać kolejne pliki i klikać przycisk przesyłania podczas składania wniosku.

Wynika to prawdopodobnie z jednej z poniższych przyczyn:

 • Przekroczono termin składania wniosków dla tej promocji
 • Data zakupu wypadła poza okresem promocyjnym
 • Zbyt wcześnie złożono wniosek dla tej promocji

Należy sprawdzić dowód zakupu, Warunki i postanowienia dla tej promocji oraz okres składania wniosków.

Przygotuj dokumenty, które chcesz wysłać, a następnie wykonaj poniższe kroki podczas składania wniosku.

Aby wysłać dokument(y) wybierz „Wybierz plik", a następnie zlokalizuj plik, który chcesz wysłać i kliknij „Otwórz". Nazwa wybranego dokumentu zostanie wyświetlona na stronie internetowej. Sprawdź poprawność dokumentu, a następnie kliknij „Zapisz".

Powtórz czynność, jeśli chcesz dodać więcej dokumentów. Dokumenty będą pojawiały się na liście w miarę dodawania. Jeżeli wybrałeś(-aś) niewłaściwy dokument, usuń go za pomocą przycisku usuwania (oznaczonego ikoną kosza). Po zapisaniu wszystkich dokumentów wybierz „Dalej".

Należy podać poniższe informacje:

 • IBAN
 • BIC/Swift
 • Imię właściciela rachunku
Wniosek zostanie sprawdzony przez jednego z naszych pracowników, a status wniosku zostanie Ci przesłany w wiadomości e-mail. Będziemy Cię informować o statusie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz także wykorzystać funkcję Modułu śledzenia wniosków, dostępną na tej stronie, w odniesieniu do statusu wniosku.
Sprawdź, czy na konto e-mail podane podczas wypełniania formularza wniosku przyszły wiadomości e-mail dotyczące promocji. Upewnij się, czy wiadomość e-mail nie trafiła do folderu z niechcianą pocztą lub spamem. Alternatywnie możesz wykorzystać funkcję Modułu śledzenia wniosków, dostępną na tej stronie internetowej.

Sprawdź przesłaną przez nas wiadomość e-mail — być może przesłane przez Ciebie dane na dowodzie zakupu okazały się niewystarczające, aby przetworzyć wniosek.

Typowe przyczyny brakujących dokumentów:

 • Dowód zakupu był nieczytelny
 • Dowód zakupu nie zawierał zapłaconej kwoty, produktów lub nazwy sprzedawcy
 • Zamiast dowodu zakupu przesłano nieprawidłowy dokument
 • Przesłano potwierdzenie zamówienia, które nie informuje o zakupionych produktach. W takim przypadku prosimy o dołączenie do wniosku dalszych dokumentów – może to być dowód dostawy lub faktura
 • Wprowadzony we wniosku numer seryjny jest nieprawidłowy
 • Wprowadzone dane bankowe nie pasują do danych osoby/firmy składającej wniosek
Płatność zostanie dokonana w okresie określonym w warunkach i postanowieniach promocji.

Jeśli masz wiadomość e-mail potwierdzającą przyznanie nagrody, sprawdź następujące informacje:

 • Sprawdź Warunki i postanowienia promocji, by poznać ramy czasowe przyznawania nagród
 • Sprawdź swoje wyciągi bankowe pod kątem kwoty nagrody, której oczekujesz
 • Jeżeli ciągle nie będziesz w stanie zlokalizować płatności, skontaktuj się z nami tutaj

Formularz kontaktowy


W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z tą promocją nasz dział obsługi klienta udzieli wszelkiej możliwej pomocy.

Telefonicznie: 0223975174

Linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Opłaty za połączenia są naliczane według stawek lokalnych dla telefonii stacjonarnej.

Moduł śledzenia wniosków

Śledź przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer