FUJIFILM Summer 2018 TILBAKEBETALING

 1. Kjøpet må gjøres hos en godkjent forhandler, slik det er beskrevet på siden kvalifiserte forhandlere.
 2. Kampanjen er tilgjengelig for alle som bor i Norge. Eventuelle innsendte krav for kvalifiserte produkter som er kjøpt utenfor Norge vil ikke bli vurdert. Kun ekte og kvalifiserende NYE FUJIFILM-produkter som er beskrevet på siden Kvalifiserende produkter inngår i denne kampanjen.
 3. Krav som sendes inn via internett må sendes etter 30 (tretti) dager fra datoen for det kvalifiserende kjøpet og senest 31. august. For å unngå tvil, anses kjøpsdatoen som dag 1 (en). Krav som mottas senere vil bli avvist.
 4. Det kan fremmes maksimalt 3 krav om tilbakebetaling per person i løpet av kampanjeperioden. Et krav kan kun aksepteres hvis det ikke omfatter samme modell som et tidligere krav. I alt omfatter kampanjen 26 ulike kvalifiserende produkter.

  1. 1. Det finnes totalt 3 kameramodeller (med opptil 8 varianter hver) som kvalifiserer til tilbakebetaling.
  2. 2. Det finnes totalt 18 linser som kvalifiserer til tilbakebetaling. (Tele converter kvalifisererIKKE til tilbakebetaling).

  GENERELT

 1. Forhandlere kan ikke sende inn krav på vegne av egne kunder. Alle krav innsendt av forhandlere vil bli avslått.
 2. Kravet ditt vil bli vurdert som ugyldig dersom de kvalifiserte produktene returneres til forhandleren for refusjon eller innbytte.
 3. Kravskjemaet finner du på Krev nå-siden på dette nettstedet. For å kunne sende inn et krav elektronisk, må du oppgi dine personlige opplysninger, bankinformasjon og kjøpsinformasjon som beskrevet under:

  1. Kjøpsbevis i form av faktura eller kvittering, der kjøpsdato, forhandler og kvalifisert(e) produkt(er) som er kjøpt vises tydelig
  2. Et bilde av serienumrene på de kvalifiserte produktene, festet til den originale esken eller produktemballasjen
 4. Når et innsendt elektronisk krav mottas, sendes en bekreftelsesmelding per e-post til parten som fremsetter kravet.
 5. Etter vurdering og godkjenning av kravet, vil du motta tilbakebetalingen via bankoverføring til bankkontoen du har oppgitt innen 14 (fjorten) dager. Ingen andre betalingsmetoder er tilgjengelige.
 6. Promotøren vil varsle innsenderen dersom det mottas et urettmessig krav. Melding om manglende informasjon vil sendes per e-post. Den krevende parten får mulighet til å sende inn ytterligere informasjon for å rette opp eventuelle feil innen 7 (sju) kalenderdager fra e-posten er mottatt. Dersom svar på denne e-posten ikke sendes innen 7 (sju) kalenderdager fra e-posten er mottatt, blir kravet avslått.
 7. FUJIFILM tar ikke ansvar for om e-poster blokkeres eller sendes til «søppelpost»-mapper. Sørg for at du sjekker «søppelpost»-mappene dine regelmessig slik at du ikke går glipp av e-postene våre med oppdateringer om kravstatus.
 8. Ufullstendige, feilaktige, endrede eller uleselige krav vil avslås av FUJIFILM. FUJIFILM forbeholder seg retten til å be om det originale kjøpsbeviset. Dersom dette må sendes inn per post, vil du få det tilbake.
 9. Dersom er krav avslås på grunn av at tilbudets vilkår og betingelser ikke er oppfylt, skal promotørens beslutning være endelig. FUJIFILM forbeholder seg retten til å trekke tilbake, endre eller avslutte kampanjen uten forhåndsvarsel.
 10. Feil i maskinvare, programvare, server, nettside, tap, tekniske feil eller andre feil utenfor vår kontroll som hindrer kunden i å delta i kampanjen, er ikke FUJIFILMs ansvar.
 11. FUJIFILM forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre denne kampanjen når som helst og endre vilkårene uten å påta seg noe ansvar.
 12. E-postadresse for korrespondanse er support@fujifilm-promotions.com; husk å oppgi din unike krav-ID som du mottok ved kjøpet i e-posten du sender. Ytterligere detaljer finner du på Kundestøttesiden.
 13. Ved å delta i kampanjen, godtar du at eventuelle personlige opplysninger som du har oppgitt kan lagres av promotøren eller dens agenter for det formål som er angitt i personvernreglene.
 14. Vilkårene for kampanjen skal tolkes og brukes på grunnlag av lokale lover.
 15. Promotørens adresse: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland. Ikke send kravskjemaer til denne adressen.

Kravsporing

Spor status for kravet ved å angi ID-en for kravet ditt.