FUJIFILM Sommer 2018 Cashback Belønning

 1. Købene skal foretages hos en omfattet forhandler beskrevet på siden Omfattede forhandlere.
 2. Kampagnen er åben for personer med bopæl i Danmark. Eventuelle opkrævninger for omfattede produkter, der er købt uden for Danmark, er ikke gyldige i denne kampagne. Kun ægte, omfattede NYE FUJIFILM-produkter, der er beskrevet på siden ”Omfattede produkter”, er gyldige i denne kampagne.
 3. Online-opkrævninger skal indsendes tidligst 30 (tredive) dage efter datoen for det nye omfattede køb, og senest d. 31 August. For at undgå tvivl tæller datoen for købet som dag 1 (et) i opkrævningsperioden. Opkrævninger modtaget uden for denne periode bliver afvist.
 4. Der accepteres højst 3 cashback-opkrævninger pr. person i kampagneperioden. Hver opkrævning vil kun blive godkendt, hvis den ikke inkluderer den samme model som tidligere opkrævninger. Der kan kræves cashback vedrørende i alt 26 individuelle, omfattede produkter.

  1. I alt 3 kameramodeller (op til 8 forskellige sætversioner) berettiger til cashback.
  2. I alt 18 objektiver berettiger til cashback. (Tele-konverter kits er IKKE berettiget til cashback)

  Generelt

 1. Forhandlere kan ikke indsende opkrævninger på deres kunders vegne. Alle opkrævninger indsendt af forhandlere bliver afvist.
 2. Din opkrævning bortfalder, hvis de omfattede produkter returneres til forhandleren mhp. ombytning eller at få pengene tilbage.
 3. Opkrævningsformularen findes på siden Opkræv på dette websted. For at indsende en online opkrævning skal du indtaste dine personlige oplysninger, bankoplysninger og købsoplysninger som beskrevet nedenfor:

  • Bevis for køb i form af en faktura eller kvittering, der tydeligt viser købsdato, forhandler og købt(e) omfattede produkt(er).
  • Et billede af serienummeret/-numrene på dit/dine omfattede produkt(er), der sidder på den originale æske eller produktemballage.
 4. Der sendes en bekræftelses-mail til opkræveren ved modtagelse af en opkrævning online.
 5. Når din opkrævning er godkendt, modtager du din cashback-betaling via bankoverførsel inden for 14 (fjorten) dage til din anførte bankkonto. Ingen alternativ betalingsmetode er mulig.
 6. Arrangøren vil underrette opkræveren, hvis der er sendt en ufuldstændig opkrævning. Meddelelse om udeladelser vil blive sendt via e-mail. Opkrævere får mulighed for at give yderligere oplysninger for at rette eventuelle fejl inden for 7 (syv) kalenderdage efter modtagelsen af e-mailen. Hvis opkræveren ikke svarer inden for 7 (syv) kalenderdage efter modtagelse af e-mailen, vil det resultere i, at opkrævningen afvises.
 7. FUJIFILM kan ikke holdes ansvarlig, hvis e-mails bliver blokeret eller sendt til "spam-mapper". Sørg for jævnligt at kontrollere din mappe med "spam-mail" for at sikre dig, at du ikke går glip af vores emails med statusopdateringer vedrørende din opkrævning.
 8. Ufuldstændige, svigagtige, ændrede eller ulæselige opkrævninger vil blive diskvalificeret af FUJIFILM. FUJIFILM forbeholder sig ret til at anmode om det oprindelige købsbevis. Hvis du anmodes om at sende det med posten, vil det blive returneret til dig.
 9. Hvis en opkrævning afvises, fordi at vilkårene og betingelserne for tilbuddet ikke er opfyldt, er arrangørens afgørelse endelig. FUJIFILM forbeholder sig retten til at ændre vilkårene for og annullere kampagnen uden varsel.
 10. FUJIFILM er ikke ansvarlig for nogen tab, tekniske, hardware-, software-, server-, websteds- eller andre fejl, der er uden for vores kontrol, og som forhindrer kunden i at deltage i denne kampagne.
 11. FUJIFILM forbeholder sig ret til at annullere denne kampagne til enhver tid og ændre vilkårene og betingelserne uden at hæfte for dette.
 12. E-mailadressen for korrespondance er support@fujifilm-promotions.com. Ved al korrespondance bedes du angive dit unikke opkrævnings-ID, som du modtog under opkrævningsprocessen. Yderligere oplysninger findes på supportsiden.
 13. Ved at deltage i kampagnen accepterer du, at alle personlige oplysninger, som du angiver, kan gemmes af arrangøren eller dennes agenter med de formål for øje, der er angivet i fortrolighedspolitikken.
 14. Kampagnens vilkår skal fortolkes og anvendes på basis af lokal lovgivning.
 15. Arrangørens adresse: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Tyskland. Send venligst ikke nogen ansøgninger til denne adresse.

Opkrævningstracker

Spor din opkrævningsstatus ved at indtaste dit opkrævnings-ID