Fujifilm – Vrácení peněz

  • KOUPIT

    Zakupte během doby trvání promoakce kvalifikovaný produkt . Kvalifikované produkty a kvalifikované období jsou podrobně uvedeny na stránce Opravňující produkty.

  • ZAŽÁDAT SI

    Vyplňte svoji žádost na těchto webových stránkách nejdříve po 30 (třiceti) dnech od data prvního kvalifikovaného nákupu a nejpozději do 31. srpna 2018.

  • PLATBA

    Po úspěšném ověření vaší žádosti obdržíte výplatu bankovním převodem do 14 dnů.

Sledování stavu žádosti

Po zadání ID žádosti můžete sledovat stav zpracování své žádosti